بازدید دکتر ریاض،استادیار دانشگاه لاهور، به همراه مدیر بنیاد مسکن پنجاب از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی

دکتر فرزانه ریاض استادیار محترم دانشگاه لاهور و جناب آقای احمد شاد مدیر محترم بنیاد مسکن پنجاب در تاریخ 14 مرداد 1397 از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بازدید کردند.