نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس دانشگاه تهران از کتابخانه مرکزی

بازدید رئیس دانشگاه تهران از کتابخانه مرکزی


بازدید رئیس دانشگاه تهران از کتابخانه مرکزی

93/04/30

دکتر محمود نیلی احمدآبادی«رئیس دانشگاه تهران» به همراه دکتر احمدرضا خضری«مدیرکل روابط عمومی دانشگاه» در تاریخ93/4/29 از کتابخانه مرکزی مرکزاسناد و تامین منابع علمی دانشگاه بازدید کردند. در این بازدید که بیش از یک ساعت بطول انجامید رئیس دانشگاه تهران از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد شامل مخزن نسخ خطی؛ تالار ایرانشناسی؛ تالار ابوریحان؛ تالار محمد تقی دانش پژوه و تالارمطالعه برادران و خواهران بازدید نمود و از نزدیک با نحوه ارائه خدمات و فعالیتهای این بخش ها آشنا شد.

 

برای مشاهده تصاویر مربوط به بازدید رئیس دانشگاه تهران از کتابخانه مرکزی، اینجا کلیک نمایید.