بازدید رؤسای کتابخانه های مختلف شهر قم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

رؤسای کتابخانه های عضو "مجمع کتابخانه های تخصصی قم" (مکتا) شامل جناب آقای محمدی شجاعی، دبیر مکتا و رییس کتابخانه ادیان و مذاهب، جناب آقای دکتر سادات رییس کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی قم، جناب آقای اسماعیل رهنورد، رییس کتابخانه آیت الله بروجردی، جناب آقای رجبیان رییس کتابخانه مدرسه فیضیه و جناب آقای احمدی -رییس کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در تاریخ 96/11/14 از تالار نفیس کتابخانه مرکزی دیدن کردند و ضمن صحبت با دکتر رسول جعفریان و سایر همکاران کتابخانه، پیشنهادات مختلفی برای همکاری میان کتابخانه ها مطرح نمودند.