بازدید ریاست محترم دانشگاه تهران از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

ریاست محترم دانشگاه تهران، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، به همراه دکتر رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر خضری قائم مقام ریاست و سایر همراهان ایشان در تاریخ نهم مردادماه 1397 از بخش های مختلف کتابخانه بازدید مفصلی داشتند و از وضعیت کتابخانه اطلاع یافتند.

همچنین در مخزن طبقه چهارم کتابخانه بخش ویژه ای به مجموعه اسناد مربوط به دانشگاه تهران اختصاص یافته است که امروز در حضور ریاست محترم دانشگاه افتتاح شد.

جهت مشاهده عکسهای مراسم اینجا کلیک کنید.