بازدید محقق دانشگاه اسکاتلند به همراه رییس مرکز نسخ خطی دانشگاه هامبورگ از کتابخانه مرکزی

"خانم الیزه استورکنبوم" محقق هنر اسلامی از دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند به همراه "آقای پروفسور میشل فردریش" رییس مرکز مطالعه فرهنگ نسخ خطی از دانشگاه هامبورگ آلمان، در تاریخ 1397/09/19 از کتابخانه مرکزی و مخزن نسخ خطی بازدید کردند.
در این دیدار، که با حضور رییس کتابخانه مرکزی جناب آقای دکتر رسول جعفریان، خانم کرم رضایی و سرکار خانم افکاری انجام گرفت، بر تعامل و همکاری علمی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با مرکز مطالعه فرهنگ نسخ خطی در حوزه پژوهش های نسخه شناسی آزمایشگاهی مدرن بر نسخ خطی تاکید شد. 
این نخستین همکاری دانشگاهی در ایران با این مرکز در خصوص آنالیز نسخه ها از حیث ویژگی های نسخه شناسی مانند شناخت کاغذ و مرکب است.  
در این دیدار، آنان از مخزن نسخ خطی،  اسناد و موزه کتابخانه بازدید نموده و  استقبال چشمگیری برای  انعقاد تفاهم نامه و گسترش زمینه های همکاری نسخه پژوهی، آموزشی و پژوهشی نمودند.
 
در پایان این ملاقات پروفسور فردریش، آخرین شماره نشریات منتشر شده " فرهنگ نسخ خطی " چاپ دانشگاه هامبورگ را نیز به کتابخانه مرکزی اهدا نمود.