بازدید هیأت تخصصیِ کتابخانه ملی از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 

روز دوشنبه 20 شهریور 1396، کارگروه تخصصی اسناد از کتابخانه ی ملی ایران، از بخش های مختلف کتابخانه ی مرکزی از جمله تالار نفیس، تالار دانش پژوه، مخزن اسناد و نسخ خطی و بخش آسیب شناسی و مرمت کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید کردند و اطلاعاتی پیرامون شرایط ویژه ی نگهداری از این میراث ارزشمند و شیوه ی فهرست نویسی و شیوه ی ارایه ی خدمات دریافت کردند.

 

 

برای دیدن عکسهای مراسم اینجا کلیک نمایید.