بازدید هیأت متخصص فرانسوی از نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

یک هیات متخصص فرانسوی از مرکز ملی پژوهش فرانسه (CRNS) در قالب برنامه مطالعاتی نسخه های خطی فلسفه اسلامی به زبان های عربی و سریانی (phasif)، در تاریخ 28 فرودین 1397 تعدادی از نسخه های خطی کتابخانه مرکزی را رویت کردند.
 اعضای این گروه شامل استاد مارون عواد، مدیر پژوهش در مرکز ملی پژوهش فرانسه (CRNS) و مسئول برنامه پژوهشی نسخه های خطی فلسفه اسلامی به زبان های عربی و سریانی (phasif) به همراه دکتر الکساندر کازرونی پژوهشگر و خانم حمیده فضل الله کارشناس پژوهشی در دانشسرای عالی اکول نرمال سوپریور پاریس و نیز دکتر تیمور مورال پژوهشگر دانشگاه ژنو بود.
در پایان اعضای این گروه ضمن قدردانی از همراهی کارشناسان کتابخانه، وضعیت خدمات و روزآمد شدن کتابخانه های ایران را غیرقابل مقایسه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه ارزیابی کردند و از بابت گسترش فناوری دیجیتال در ارایه ی خدمات کتابداری در ایران ابراز خرسندی کردند.