بازدید کارگردان مطرح سینما و تلویزیون از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

آقای داود میرباقری -کارگردان مطرح سینما و تلویزیون- در تاریخ 22 خرداد 1397 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید و با آقای دکتر جعفریان ریاست محترم کتابخانه مرکزی دیدار و گفتگو کردند.