نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برقراری دسترسی آزمایشی به مجموعه کتابهای الکترونیکی McGraw-Hill

برقراری دسترسی آزمایشی به مجموعه کتابهای الکترونیکی McGraw-Hill


برقراری دسترسی آزمایشی به مجموعه کتابهای الکترونیکی McGraw-Hill

92/8/20

دسترسی آزمایشی یکماهه به بیش از 800 عنوان کتاب آنلاین از مجموعه کتابهای الکترونیکی پایگاه McGraw-Hill از تاریخ 18 آبانماه 92 برقرار شده است. علاقمندان می توانند از لینکهای زیر استفاده  نمایند:

پایگاههای اطلاعاتی مک گروهیل در حوزه غیرپزشکی:

 

http://www.accessscience.com           معرفی پایگاه

http://accessengineeringlibrary.com         معرفی پایگاه

 

کتابخانه دیجیتال مک گروهیل:

http://www.mhebooklibrary.com          معرفی پایگاه