برقراری دسترسی آزمایشی به محصولات ناشر Bloomsbury

برقراری دسترسی آزمایشی به محصولات ناشر Bloomsbury

1394/08/17

 

دسترسی آزمایشی (Free Trial) به محصولات الکترونیک انتشاراتی Bloomsbury ، ناشر مطرح علوم انسانی برقرار گشته است. این دسترسی  از تاریخ چهارشنبه 12 آبان 94 به مدت 60 روز برای 130 عنوان برقرار شده است.

جهت دسترسی فقط کافیست روی لینک های زیر کلیک نمائید.

 

Bloomsbury 2013
https://www.bloomsburycollections.com/search?newSearch&browse&product=bloomsburyOpen2013

Bloomsbury 2014
https://www.bloomsburycollections.com/search?newSearch&browse&product=bloomsburyOpen2014

Bloomsbury 2015

https://www.bloomsburycollections.com/search?newSearch&browse&product=bloomsburyOpen2015

Bloomsbury Archive 2008-2012
https://www.bloomsburycollections.com/search?newSearch&browse&product=bloomsburyOpenArchive

 

 

 

دسترسی به 102 عنوان دیگر در مجموعه Ancient Commentators on Aristotle برای دانشگاه تهران برقرار شد. برای دسترسی به این مجموعه روی لینک زیرکلیک فرمایید:

https://www.bloomsburycollections.com/search?newSearch&browse&product=ancientCommentators

 

 دسترسی دانشگاه به 333 عنوان دیگر نیز ایجاد شد. کالکشن های جدید عبارتند از:

 

Literary Studies 2014
Anthropology Archive
History 2014
Philosophy 2014

 

خاطر نشان می سازد تعداد عناوینی که طی این دوره دسترسی آزمایشی، دانشگاه تهران به صورت رایگان به آن دسترسی دارد 565 عنوان می باشد.