نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برقراری دسترسی آزمایشی به منابع انتشارات Edwar Elgar

برقراری دسترسی آزمایشی به منابع انتشارات Edwar Elgar


برقراری دسترسی آزمایشی به منابع انتشارات Edwar Elgar

1393/10/22

دسترسی آزمایشی به 500 عنوان از منابع انتشارات Edwar Elgar به مدت یک ماه برای کاربران دانشگاه تهران برقرار گشته است.
لطفا پس از ورود به سایت ناشر به آدرس www.elgaronline.com  در سمت راست صفحه، قسمت subscriber login اطلاعات زیر را وارد نمایید:


user : Tehran
password: Tehran1

برای دسترسی به فایل اکسل شامل 500 عنوان اینجا کلیک فرمایید.