برقراری دسترسی به Zednee

به اطلاع می‌رساند دسترسی به "زدنی " - به طور رایگان - شامل بیش از صد میلیون مقاله داوری شده برقرار است. علاقمندان می‌توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند:

https://zednee.io