نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برقراری دسترسی موقت یک ماهه به IGI-Global

برقراری دسترسی موقت یک ماهه به IGI-Global


برقراری دسترسی موقت یک ماهه به IGI-Global

1391

منابع الکترونیکی IGI Global با پوشش موضوعی بسیار قوی و وسیع خود در رشته‏ های اصلی علوم و فناوری اطلاعات ازقبیل فناوری آموزشی، مدیریت دانش، فناوری پایگاه‌ها وفناوری نرم افزار و همچنین پوشش موضوعی جنبه‌های انسانی فناوری یعنی کاربرد فناوری توسط افراد و سازمانها در زمینه های تجارت، آموزش، علوم اجتماعی، امور دولتی، سلامت و ...، مضامین تحقیقاتی ارزشمندی را دردسترس قرار می‌دهد که از طریق هیچ ناشر دیگری قابل ارائه نمی‌باشد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد منابع الکترونیکی این پایگاه فایل راهنما را مطالعه و بررسی نمایید.  

 

 www.igi-global.com/gateway