برقراری دسترسی یکماهه دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی reaxys

به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران رشته های شیمی ، نفت، مهندسی شیمی ، دارو و ... می رساند دسترسی موقت دانشگاه تهران -یکماهه -به پایگاه اطلاعاتی reaxys برقرار شده است.
 
در حال حاضر دسترسی به این پایگاه از طریق لینک http://new.reaxys.com  امکانپذیر می باشد.