برنامه "روزی با دانشگاه تهران" در کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی در تاریخ 22 مردادماه 1396

 

برنامه  "روزی با دانشگاه تهران"  در کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی در تاریخ 22 مردادماه برگزار می گردد.

اهداف برنامه "روزی با دانشگاه تهران"  عبارتند از:

1- آشنایی داوطلبان آزمون سراسری با رشته های تحصیلی دانشگاه تهران

2- آشنایی با امکانات و تسهیلات ویژه دانشگاه تهران برای دانشجویان

3- معرفی امکانات ، موقعیت، جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه تهران برای دانش آموزان، خانواده ها و مربیان

4- آشنایی با فضاهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه تهران

5- معرفی قطب های علمی دانشگاه تهران برای جذب دانش اموزان برتر

6- معرفی چهره های ماندگار، دانشمندان جوان و دانشجویان موفق دانشگاه تهران

7- آشنایی با اهداف، ارزش ها و سبک زندگی در دانشگاه