برنامه روزی با دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد

برنامه  "روزی با دانشگاه تهران"  در تاریخ دوشنبه مورخ ٩٨/٠٥/٠٧ در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با حضور عدّه کثیری از دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی که در واقع از داوطلبان شرکت در آزمون سراسری می باشند، برگزار گردید، در این برنامه از بخشها و تالارهای مختلف کتابخانه به شرح ذیل بازدیدهای گسترده ای صورت گرفت، از جمله:
- تالار ایرانشناسی
- تالار علوم و فنون
- تالار خدمات مرجع(اقبال لاهوری)
- تالار اطلاع رسانی(مرکز انفورماتیک و سایت کتابخانه مرکزی)
- تالار البرز
- بخش خدمات افراد روشندل
و همچنین بخشها و محوطه ها و راهروهای طبقات همکف و اول.
این بازدیدها که از طرف میهمانان و مدعوین محترم مورد استقبال فراوان قرار گرفت، برای دانش آموزان موجبات کنجکاوی، شور و هیجان و شادمانی فزاینده ای را در بر داشت، به امید رشد و شکوفایی علمی، فرهنگی و آموزشی هر چه بیشتر این عزیزان.