نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کارگاههای آموزشی

برنامه کارگاههای آموزشی


برنامه کارگاه های آموزشی خردادماه 94

1393/02/29

 

برنامه کارگاه های آموزشی تخصصی منابع الکترونیکی برای کلیه رشته ها از تاریخ 94/03/1 لغایت 94/04/31 برای کاربران دانشگاه تهران طبق جداول زیر اعلام می گردد: