برگزاری دوره آموزشی مقاله نویسی علمی در تاریخ 1397/11/10

 دوره آموزشی مقاله نویسی علمی در تاریخ چهارشنبه 10 بهمن 1397، در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار می گردد.
 
?? هزینه ثبت نام دانشجویان دانشگاه تهران: 120 هزار تومان
?? هزینه ثبت نام آزاد: 180 هزار تومان
 
+ ?? ارائه گواهی نامه
?? سامانه ثبت نام: Reg.isic.ir