برگزاری سمینار آموزشی اشتراک گذاری داده های تحقیق در تاریخ 97/03/09

سمینار آموزشی، اشتراک گذاری داده های تحقیق با تمرکز بر روی مراکز واسپاری داده در دانشگاه ها، چهارشنبه نهم خردادماه 97/03/09 ،ساعت 10 الی 12 در کتابخانه مرکزی ،طبقه اول جنب سالن مطالعه آقایان برگزار خواهد شد.