برگزاری سمینار آموزشی WOS ، JCR and ESI

برگزاری سمینار آموزشی WOS ، JCR and ESI

1395/07/05

 

سمینار آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی JCR and ESI، Web of Science از ناشر تامسون رویترز(ISI) در روز چهارشنبه مورخه 1395/07/07 از ساعت 9 الی 12 در محل تالار رجب بیگی دانشکده فنی برگزار خواهد شد.