برگزاری نشست تخصصی "نقش مطبوعات در پیشبرد دانش ایران" در تاریخ 97/04/11

نشست تخصصی "نقش مطبوعات در پیشبرد دانش ایران: از قاجار تا اکنون" روز دوشنبه یازدهم تیرماه با حضور سخنرانان صاحب نام در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد.

جهت مشاهده عکسهای مراسم اینجا کلیک نمایید.