برگزاری نشست تخصصی پیرامون مطبوعات دوره قاجار

نشست تخصصی پیرامون مطبوعات دوره قاجار در تاریخ شنبه 14 بهمن ساعت 14:30 تا 16:30 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار می گردد.
مهمانان ارجمند : 
1. سرکار خانم دکتر منصوره اتحادیه: پژوهشگر تاریخ قاجار، دکتری از دانشگاه ادینبورگ و استاد محترم دانشگاه تهران
2. جناب آقای دکتر حسین انتظامی: قائم مقام و دستیار ارشد وزیر و معاون مطبوعاتی سابق در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
3. جناب آقای سید فرید قاسمی :نویسنده و پژوهشگر برجسته در حوزه تاریخ مطبوعات ایران 
"شرکت برای عموم آزاد است"