برگزاری چهارمین کنگره دانشجویی بین المللی بیوتکنولوژی در کتابخانه مرکزی

چهارمین کنگره دانشجویی بین المللی بیوتکنولوژی در تاریخ ششم لغایت هشتم اسفندماه 1397 در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر درhttp://sbcongress.ir