برگزاری کارگاه آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی در تاریخ 7 اسفند 97 (رایگان)