برگزاری کارگاه آموزشی"آشنایی با نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور" در تاریخ 97/02/25

کارگاه آموزشی سه شنبه 25 اردیبهشت 97/02/25، آشنایی با نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور با تأکید برشیوه های سرقت علمی (plagiarism) و روشهای کشف آن است.
این کارگاه از ساعت 14:30 الی 16:30 در کتابخانه مرکزی، برگزار می گردد .
به شرکت کنندگان در کارگاه در صورت اخذ مجوز لازم، گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.                                    
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده , اعلام حضور فرمایید .
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید: