برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت مراجع و مقالات Mendeley

 

کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت مراجع و مقالات Mendeley در تاریخ 95/08/05 از ساعت 9-11 در محل تالار شهید رجب بیگی دانشکده فنی پردیس 1برگزار خواهد شد.