برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی کتابداران

 

 

کارگاه های آموزش تخصصی کتابداران در کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی برگزار می گردد.

 

جهت دریافت فایل کارگاه های آموزشی برگزار شده، روی عنوان کارگاه کلیک فرمایید :