برگزیده شدن اثر همکار کتابخانه مرکزی در "چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب"

خانم پریسا کرم رضایی، همکار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب موفق به دریافت جایزه مقاله برگزیده در حوزه میراث پژوهی شد.
در این جشنواره که هم زمان با هفته پژوهش و به همت خانه کتاب در روز 27 آذر ماه برگزار شد از مقالات برگزیده در زمینه نقد کتاب تقدیر به عمل آمد.