بوفه-رستوران کتابخانه مرکزی افتتاح شد

به اطلاع می رساند جهت رفاه حال دانشجویان و مراجعین محترم، بوفه-رستوران کتابخانه مرکزی -واقع در طبقه اول کتابخانه- افتتاح شده و آماده خدمات رسانی می باشد.