بیش از 700 جلد کتاب چاپ جدید از طرف معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به کتابخانه مرکزی اهدا شد

تعداد 719 مجلد کتاب چاپ جدید در حوزه های مختلف از طرف معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مبلغ 30 میلیون تومان به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شده است. این کتابها پس از طی مراحل ثبت و فهرستنویسی در اختیار مراجعان محترم قرار خواهد گرفت.