تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه مرکزی و سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منعقد شد

با هدف توسعه همکاریهای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی، تفاهم نامه ای میان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در روز 19 اردیبهشت ماه 1400 منعقد گردید. 
این مراسم با حضور جناب اقای دکتر جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر حامد علی اکبرزاده، رئیس محترم سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد. 
بر اساس این تفاهم نامه همکاریهایی در جهت حمایت از اقدامات و فعالیتهای تولید و محتوا و پژوهش دانشگاهیان در عرصه کتاب، کتابخوانی، نشر و استفاده از منابع علمی شکل خواهد گرفت. 
علاوه بر آن سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی نسخه الکترونیک کتابهای چاپ شده خود را با رعایت مقررات و قوانین حق مالکیت در اختیار کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی قرار خواهد داد تا اعضاء دانشگاه تهران به صورت صرفا مطالعه از آنها استفاده نمایند.