تقدیر از بخش نابینایان کتابخانه مرکزی به مناسبت روز عصای سپید

مراسم ویژه روز عصای سپید در تاریخ دوشنبه 1397/07/23 با حضور مسئولین و  همکاران دانشگاهی برگزار شد. در این مراسم از همکاران بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تقدیر و تشکر به عمل آمد.