ثبت نام یارانه اعتباری خرید کتاب (بن کتاب)، ویژه اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول تا ششم بهمن ماه 1399 برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام و مشاهده اطلاعات تکمیلی به https://bon.tibf.ir مراجعه نمایید.