جلسه مشترک معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

در نشستی که در تاریخ  28 بهمن 1396، و با حضور دکتر رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران، دکتر صحراییان معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر ستوده، دکتر حسن پور، دکتر طاهری نیا، دکتر کبیری، دکتر ناصری و دکتر جعفریان در دفتر ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد، درباره همکاری های مشترک میان دو دانشگاه در زمینه ی پایگاه های اطلاعاتی و همکاری های کتابخانه ای گفتگو شد.

گفتنی است طی سال های گذشته تاکنون کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران همواره میزبان دانشجویان علوم پزشکی بوده و سرویس دهی به ایشان مانند دانشجویان دانشگاه تهران صورت پذیرفته است.