جلسه هیئت امناء جمالزاده برگزار شد

جلسه هیئت امناء جمالزاده با حضور دکتر جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی و دکتر شکرچی زاده در تاریخ 1397/12/25 در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد. در این دیدار درباره برنامه ها و تصمیمات سال آینده گفتگو شد که از آن جمله می توان به اختصاص هزینه 50 میلیونی برای خرید کتاب و همچنین اهدای جایزه به فارغ التحصیلان ممتاز رشته های کارشناسی تاریخ و ادبیات فارسی دانشگاه تهران اشاره نمود.