حدود 1000 نسخه کتاب از کتابخانه شخصی مرحوم حضرت آیت الله موسوی زنجانی به کتابخانه مرکزی اهدا شد

حدود 1000 نسخه کتاب از کتابخانه شخصی مرحوم حضرت آیت الله سید اسماعیل موسوی زنجانی(1307-1381ش.) به کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران اهدا گردید.

از مهمترین سوابق ایشان، می توان به نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر زنجان (از سال 1361 تا زمان رحلت) و همچنین عضویت در مجلس خبرگان رهبری به نمایندگی از مردم زنجان (سه دوره) اشاره کرد.