خارج از سرویس بودن پایگاه پروکوئست در تاریخ شنبه 29 دیماه (19 ژانویه 2019)

به اطلاع می رساند پایگاه پروکوئست در روز شنبه ۲۹ دیماه ( ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹) جهت ارتقای زیر ساخت، خارج از سرویس خواهد بود.