خبر خوش برای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

با توجه به اهمیت مسأله اطفاء حریق و بذل توجه ریاست محترم دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر نیلی و همچنین حمایت های بی شائبه معاون محترم پژوهشی، جناب آقای دکتر رحیمیان و معاون محترم برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه، جناب آقای دکتر صدیق، بودجه ی مربوط به سیستم اعلام و اطفاء حریق کتابخانه مرکزی در سال جاری اختصاص خواهد یافت. امید است در سال 1397 با همیاری و همراهی مسئولان محترم دانشگاه تهران، شاهد تجهیز این مرکز مهم علمی و دانشگاهی به سیستم اطفاء حریق باشیم.