دریافت فایل گواهینامه کارگاه آموزشی پراکواست- 5 اسفند1397

قابل توجه پژوهشگران محترم
 
به اطلاع می رساند گواهینامه های شرکت در کارگاه مندلی 5 اسفند 1397 (حضوری و غیرحضوری) آماده است . جهت دریافت فایل به آدرس زیر مراجعه و گواهینامه را از  قسمت کارگاه های کتابخانه مرکزی دریافت فرمایید: