دسترسی آزمایشی به مجموعه ژورنالهای انتشارات Cambridge برقرار شد

به اطلاع می رساند در حال حاضر دسترسی آزمایشی به مجموعه ژورنالهای الکترونیکی انتشارات Cambridge شامل حدودا" 380 عنوان ژورنال تمام متن در تمام زمینه ها شامل علوم پایه، فنّی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی با استفاده از لینک ذیل برای دانشگاه تهران برقرار شده است: