نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Science of Synthesis - SOS

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Science of Synthesis - SOS


دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Science of Synthesis - SOS

1390

دسترسی آزمایشی کاربران دانشگاه تهران به پایگاه اطلاعاتی SOS تا دهم دیماه 1390 برقرار می باشد.

لینک مستقیم دسترسی به این مجموعه:

    www.science-of-synthesis.com/prod/

 

  لینک دسترسی به فیلم آموزشی نحوه استفاده از این پایگاه:

   www.thieme.de/connect/en/services/online-tutorials.html