دسترسی آزمایشی به پایگاه علمی المنهال برقرار شد

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند  
 
دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی عربی المنهال به مدت یکماه -تا آخر ژانویه 2020 - برقرار شده است.
 
این پایگاه اطلاعات علمی، با بیش از 16800 عنوان کتاب، 9325 عنوان پایان نامه،474  عنوان مجله و 38 مورد گزارش علمی مورد استفاده بیش از 3 میلیون محقق است. این پایگاه با پوشش همه موضوعات علمی بویژه علوم انسانی به صورت آزمایشی در دسترس کاربران دانشگاه تهران است.
 
جهت استفاده به آدرس زیر مراجعه فرمایید:     http://platform.almanhal.com