نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی آزمایشی به کتابخانه دیجیتالی تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل دید برای کاربران دانشگاه تهران

دسترسی آزمایشی به کتابخانه دیجیتالی تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل دید برای کاربران دانشگاه تهران


دسترسی آزمایشی به کتابخانه دیجیتالی تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل دید برای کاربران دانشگاه تهران

92/9/24

کتابخانه دیجیتالی دید با محوریت علوم سیاسی و روابط بین الملل، منابع و پژوهشهای ارژشمندی را در سایر حوزه های بین المللی از جمله اقتصاد بین الملل، حقوق بین الملل، روابط و مسائل فرهنگی و قومی بین المللی و مسائل منطقه ای و جهانی ارائه می کند.

علاقمندان می توانند به آدرس www.did.ir مراجعه نمایند.