دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران به پایگاه علمی Scifinder برقرار شد

قابل توجه دانشجویان و استادان گرامی دانشگاه تهران

به اطلاع می‌رساند دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران به پایگاه علمی Scifinder برقرار شده است. برای ثبت نام در این پایگاه تنها با پست الکترونیک دانشگاه تهران (ut.ac.ir) به لینک زیر مراجعه فرمائید.

https://origin-scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=FDE40188X86F35040X1ADFECE13AD5771469