دسترسی به ابر نور (مجموعه نرم افزارهای نور) برقرار شد

سامانه ابر نور (پیشخوان بر خط نرم افزارهای نور) از مجموعه پایگاه‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است که دسترسی به نرم افزارهای نور را در همه سیستم عامل‌ها ممکن کرده است. امروزه پژوهشگران از مجموعه نرم افزار‌های نور به عنوان ابزار مهمی در پژوهش‌های اسلامی یاد می‌کنند.  ابر نور به کمک شبکه اینترنت و نرم افزار ابزار اجرایی امکان استفاده از نرم افزار‌های نور را بدون نیاز به نصب، همانند مشاهده و کار با یک پایگاه اینترنتی برای کاربران فراهم کرده است.

دسترسی به این پایگاه از طریق دانشگاه تهران میسر می باشد. برای استفاده از ابر نور اینجا کلیک کنید.

مشاهده راهنمای استفاده از ابر نور