نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی به بیش از 2900 عنوان از کتابهای Taylor&Francies ، Routledge و سایر ناشران زیرمجموعه آن

دسترسی به بیش از 2900 عنوان از کتابهای Taylor&Francies ، Routledge و سایر ناشران زیرمجموعه آن


دسترسی به بیش از 2900 عنوان از کتابهای Taylor&Francies ، Routledge و سایر ناشران زیرمجموعه آن

1391/7/20

 

بیش از 2900 عنوان از مجلات Taylor&Francies و Routledge و سایر ناشران زیرمجموعه آن که در کلیه موضوعات علوم انسانی و علوم اجتماعی می باشد از طریق انتشارات ویژه نشر در دسترس قرار گرفته است. برای دسترسی به منابع می توانید به http://www.tandfebooks.com مراجعه فرمایید. (دسترسی به کتب این مجموعه در حال حاضر پایان یافته است.)

لیست کتابهای عرضه شده