دسترسی به "سیناوب" جهت بررسی وضعیت اصالت و درستی مقالات برقرار شد.

به منظور ارتقای کیفیت انتشار نشریات علمی و اطمینان از انتشار مقالات اصیل و مقابله با پدیده سرقت علمی، امکان دسترسی به سامانه سینا وب فراهم شده است.

- نشریات علمی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور می‌توانند با ارسال درخواست به سیناوب و دریافت نام کاربری و رمز عبور، مقالات نشریات انگلیسی زبان و همچنین مقالاتی که برای ارسال به نشریات خارجی تهیه و تدوین شده است را ابتدا با این سامانه بررسی کرده و از وضعیت اصالت و درستی مقالات اطمینان حاصل کنند. به منظور ارتقای کیفیت انتشار نشریات علمی و اطمینان از انتشار مقالات اصیل و مقابله با پدیده سرقت علمی، امکان دسترسی به این سامانه فراهم شده است.

http://sinaweb.net/page_644.html