نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی به طرحهای پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

دسترسی به طرحهای پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


دسترسی به طرحهای پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

1394/11/19

 

پیرو توافق جناب آقای دکتر ضرغام، ریاست محترم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) و جناب آقای دکتر پورعزت، ریاست محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، طرحهای پژوهشی اجرا شده تحت حمایت این صندوق به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد سپرده شده است. این مجموعه شامل 940 طرح پژوهشی در موضوعات فنی و مهندسی، علوم پایه، میان رشته ای، علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و پزشکی است.

 

پژوهشگران برای مطالعه این طرحها می توانند به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مراجعه نمایند.