دسترسی به پایگاه استنادی اسکوپوس برقرار شد. کارگاه آموزشی چهارشنبه 97/02/26

 با توجه به برقراری دسترسی به پایگاه استنادی اسکوپوس کارگاه آموزشی چهارشنبه 26 اردیبهشت 97/02/26 ، آشنایی با امکانات و قابلیت های Scopus  است.
این کارگاه از ساعت 14الی 15:30 در کتابخانه مرکزی، برگزار می گردد .
به شرکت کنندگان در کارگاه در صورت اخذ مجوز لازم، گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.                                    
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده , اعلام حضور فرمایید .
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید:
library.ut.ac.ir/questionnaire