دسترسی تمام متن به منابع ISC و Ricest

دسترسی تمام متن به منابع ISC و Ricest

1394/03/10

 

دسترسی کاربران دانشگاه به متن کامل کلیه منابع اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز (Ricest) و همچنین مقالات پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)  فراهم شد.